Elektromagnetinis metodas

Elektromagnetinio tikrinimo įranga skirstoma į šias rūšis:


Magnetic particle Magnetinių miltelių metodas